วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอิสระภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อกระตุ้นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การทำงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานอย่างเหมาะสม

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอิสระภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานพิธีเปิด…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018

Leave a Comment