ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เปิดการตรวจเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ติดต่อรับใบตรวจเช็คกิจกรรม ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ให้นำหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น คูปอง หรือ ภาพถ่าย เพื่อเช็คกิจกรรมฯ ส่วนชั้นปีที่ 4 ให้นำสมุดกิจกรรมมาด้วยนะคะ

 

 

📣ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์📣📌เปิดการตรวจเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม…

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สร. เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018

Leave a Comment