วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้ ได้เข้าเยี่ยมชมบูทของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment