ข่าว 0853

เรื่อง การจัดกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ของมูลนิธิศาตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร

ด้วยสำนักงานกลางมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ของมูลนิธิศาตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์ผู้สอนดีเด่นในด้านสาขาวิชา ทั้งนี้ ติดต่อประสานงานขอข้อมูลได้ที่หมายเลข โทร. 02-521-6681 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment