ข่าว 0908

เรื่อง การบรรพชาอุปสมบท 99 รูป  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 จึงมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4454 4607-8

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment