ข่าว 1181

เรื่อง การประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่เว็บไซต์ www.surin.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment