ข่าว 1139

เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with Pentaho Bl, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science” และ “รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet?

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ 2 เรื่อง คือ 1) “Data Analytics with Pentaho Bl, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science” ในวันที่ 27 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 และ 2) “รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tatsc.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment