ข่าว 0857

เรื่อง การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2562

ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ จึงได้ประชาสัมพันธ์บุคลากรเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติ โดยจัดส่งรายละเอียดได้ที่กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment