ข่าว 0910

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขอความร่วมมือสถานศึกษาปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน หรือไม่ใช่ทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment