ข่าว 1031

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP   นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment