ข่าว 1404

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติ แล้วจัดส่งไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามเอกสารที่แจ้งประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment