ข่าว 0914

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินจัดทำหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment