ข่าว 0983-31032562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวจากใจคนสร้างสรรค์

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวจากใจคนสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมและแสดงพลังสร้างสื่อคุณภาพ โดยการสร้างสรรค์แผนที่ท่องเที่ยวแบบอินโฟกราฟิก ประกาศรับสมัครผ่านทาง www.paradise-th.com จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment