ข่าว 1030

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Designing for the future 5 นักออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม”

ด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการ “Designing for the future 5 นักออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม” จัดระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment