ข่าว 1274

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข. และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กบข. โทร 0-2636-1000 ต่อ 206,533,257

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment