ข่าว 1389

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและการสร้างสรรค์” ครั้งที่ 4

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและการสร้างสรรค์” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีอุรา เสือทะยาน ผู้ประสานงานในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร ศิลปิน นิสิตนักศึกษา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.arch.nu.ac.th/creative นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน ผู้ประสานงาน โทร. 0 5596 2459

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment