ข่าว 1401

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม และนำเสนอผลงานในโครงการ EXHIBITION IN TEACHING & LEARNING 2019

ด้วยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ EXHIBITION IN TEACHING & LEARNING 2019 เรื่อง “นวัตกรรมการสอน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Innovative Teaching Creavtive Learning)” เพื่อกระตุ้นแนวคิดการออกแบบสอนของอาจารย์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร http://bit.ly/EXHIBITION2019 หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1111 ต่อ 1198 และ 1182 หรือ e-mail : tlc@spu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment