ข่าว 1406f

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จึงเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment