ข่าว 1418

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.edulpru.com/eu/shortcourse62 หรือโทรศัพท์ 08-5712-0005 หรือ 089-755-7675 ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment