ข่าว 1396

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดฝึกอบรม การสัมมนา ประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.uniserv.cmu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment