ข่าว 1516

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “All new lonic4 การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย lonic Framework” ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-22.00 น. เรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet/Hangouts/Skype และระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จันทบุรี  โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://www.csit.rbru.ac.th/workshop/3/ionic4 หรือสอบถามได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ  ทุมทอง หมายเลขโทรศัพท์ 08 3888 5883

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment