ข่าว 1570

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ที่ http://www.mju.ac.th/หรือสอบถามได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5387-3042

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment