ข่าว 1571

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ด้วยบริษัท ไพรซ์ ออดิทเตอร์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านการบัญชีและการตลาด จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีความสนใจ โดยติดต่อมาที่นางสาวกัญญารัตน์  เมืองพรหม ผู้ประสานงานฝ่ายบุคคล โทร. 095-5659475 e-mail:priceauditor61@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment