ประชาสัมพันธ์ 2239

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และตอบสำรวจความต้องการร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา (TEOC Uni)

ด้วยบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอเสนอโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบ EOL System ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และตอบสำรวจความต้องการร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา (TEOC Uni) โดยผู้สนใจสามารถสมัครหรือดูแนวทางกิจกรรมได้ที่ www.EngTest.net หรือประสานงานกับคุณ จุฑามาส ชาลีคลี โทร. 099-2164321

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment