ข่าว 1029

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

ด้วยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2562 ดังนี้ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ (ปิดรับสมัคร 3 พฤษภาคม 2562) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ (ปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2562) สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu หรือโทรศัพท์หมายเลข (053) 936074,949151,081-9925828

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment