ประชาสัมพันธ์ 1944

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21 ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 30 คน ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 ได้ที่ www.knit.or.th โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ (101 คุณฉันทลักษณ์)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment