ข่าว 1577 (1)

เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิชาการ

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิชาการ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม โดยสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่ www.joumal.itech.lpru.ac.thหรือติดต่อ ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง โทร. 080-5028598 ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment