ข่าว 1403

เรื่อง ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ด้วยโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 716 6556,02 7166961 /081 985 2699/089 257 2880 E-mail: smokefreeu@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment