ข่าว 0984-31032562

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลด้านภาษาไพทอน (Data Science with Python)

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลด้านภาษาไพทอน (Data Science with Python) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 และวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment