ข่าว 1434

เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

Leave a Comment