ประชาสัมพันธ์ 2609

เรื่อง ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต เป็นการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสังกัด ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ  “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” โทรศัพท์ 09-5952-8391 , 09-2465-8919 ผู้ประสานงาน คุณจิตตาภา เหมณี

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment