ข่าว 1424

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรร่วมงานสัมมนาวิชาการวิจัยสถาบัน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนัดจัดงานสัมมนาวิชาการ : วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ http://web.sut.ac.th/dpn/asod-ir/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณภฤศมน วิสัยดี โทรศัพท์. 044-224053 หรือคุณประวีณา หอมตา โทรศัพท์. 044-224039

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment