ข่าว 0855

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0”

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่สนใจ

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment