ข่าว 1402

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภายใต้ตอนบนโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษวันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://coopday.wu.ac.th  ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment