ข่าว 1276

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย “บรรณาธิการต้นฉบับแปล” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย “บรรณาธิการต้นฉบับแปล” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 13, 14, 20, 21 กรกฎาคม 2562

รุ่นที่ 2 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 21, 22, 28, 29 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment