ข่าว 1277

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย “อ่านเก่ง-เขียนเก่ง” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย “อ่านเก่ง-เขียนเก่ง” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 6, 7 กรกฎาคม 2562

รุ่นที่ 2 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 3, 4 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment