ข่าว 1423

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตร โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hpdcthailand.comหรือ  line ID: @lgq3868b หรือโทรศัพท์ 098-2490099,02-0771787

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment