ประชาสัมพันธ์ 2625

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดหลักสูตรฝึกอบรมในปี 2562 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 11 ด้าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรได้อย่างยั่งยืนจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามกำหนดที่นำเสนอพร้อมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

โทรศัพท์ 0-2504-7716-18

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment