ข่าว 1512

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ครอบครัวไทย  สะท้อนอะไรในสังคม ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรม เอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment