ข่าว 1793

เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” (Electric Vehicles Drive System:EVD) ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.NSTDAacademy.comหรือที่สถาบันวิทยาการ สวทช. หมายเลขโทรศัพท์                  0-2644-8150 ต่อ 81895 (บรรยงก์)

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment