ข่าว 0856

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”

ด้วยเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้มีการดำเนินงานด้านส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม นำร่องโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้จึงได้เชิญชวนบุคลากรหรือบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” และขอทราบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.engagementthailand.org/member/application หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 126 7632-4 ต่อ 123

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment