ข่าว 1170

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 21

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.mini-ukm21.ssru.ac.th/ ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 160 1073

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment