ประชาสัมพันธ์ 1995

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ด้วยมูลนิธิเพื่อคนพิการ ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ต้องการบริจาคสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีถัดไป ที่หมายเลขโทรศัพท์. 02-8860956 หรือส่งมาทาง E-mail:ufp.yimsoo@gmail.com หรือ Line@YIMSOO ID Line:@wiriya

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment