ข่าว 1156

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

ด้วยสำนักงานงบประมาณ ได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562 จำนวน 11 ผลงานมาเพื่อประชาสัมพันธ์ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment