ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 101/2562

เรื่อง บ้านพักของทางราชการที่ว่าง  เพื่อให้การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีความเดือนร้อน จำเป็น หรือมีความต้องการที่พักภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมความมุ่งหมายของการจัดสวัสดิการบ้านพักของทางราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment