ข่าว 1498

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2562 โดยส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของอาเซียน โดยเปิดรับผลงานในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือรายละเอียดได้ทาง www.ocac.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment