ข่าว 1275

เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดงาน JAPAN JOB FAIR 2019

ด้วยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ระหว่างวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 7-8 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. 19.00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณมธุรส หมายเลขโทรศัพท์ 0 2250 0070 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jobfair@jcc.or.th ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment