ข่าว 1518

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ The 2019 Lancang-Mekog Regional Education Cooperation (PU’ER) Forum

ด้วยมหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดการประชุมวิชาการ The 2019 Lancang-Mekog Regional Education Cooperation (PU’ER) Forum ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2562 ณ มณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ E-mail: sornchai0409@gmail.com ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หรือสอบถามได้ที่ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา โทร. 087-1278885

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment