ข่าว 1051

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 สอบถามและดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.oshthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment