ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 093/2562

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment